ติดต่อเรา

ที่อยู่ : สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธิุ์ 46000

โทร 043-812695 (สำนักงาน)
โทร 043-813343 (ผู้จัดการ)
โทรสาร 043-813343
มือถือ 089-5696896 (ผู้จัดการ)
Email : sahakorn.812695@gmail.com
LineID : @139xguec