บริการสินเชื่อ

หลักเกณฑ์การกู้ เริ่มใช้หลักเกณฑ์ในการกู้ใหม่
📌1.ผู้ค้ำประกัน 5 แสน ต่อ 1 คน
เช่น (0-500,000 1 คน)
(500,001 – 1,000,000 2 คน)
📌2.กู้ได้สูงสุด 200 งวด
📌3.ต้องมีหุ้น 25% ของวงเงินกู้ (ไม่มีการหักเข้า 5%)
📌4.กู้ได้สูงสุด 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท
(เอกสารประกอบต่างๆ+ การถ่ายรูป + เครดิตบูโรทำเหมือนเดิมทุกอย่าง + “พร้อมหลักฐานการทำสมาคมฌาปนกิจครบถ้วนตามเกณฑ์การกู้”สำหรับสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี )
4.1 บำนาญกู้ได้ไม่เกิน1,200,000 บาท (ไม่ต้องถ่ายรูปกับ ผกก ไม่ต้องมีบูโร)
📌5.เมื่ออายุ 60 ปี หนี้ต้องคงเหลือ 1,500,000 บาท
📌6.กู้ทุนเรือนหุ้น กู้ได้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท (เอกสารประกอบเหมือนเดิม)
📌7.เริ่มใช้ 1 กันยายน 66 เป็นต้นไป
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันครับ

“หมายเหตุ สมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินสามัญแต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจใดๆเลย ให้ท่านมาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจและชำระเงินด้วยตนเอง ที่สหกรณ์ และเมื่อสมาคมรับท่านเป็นสมาชิกแล้ว จึงจะสามารถกู้สามัญได้”