ระบบข้อมูลสมาชิก (Android + IOS)

แจ้งข่าวเกี่ยวกับระบบข้อมูลสมาชิก ผ่านระบบ Mobile Application (Android และ IOS)

หมายเหตุ ขณะนี้ Android (พร้อมให้บริการ) ส่วน IOS อยู่ระหว่างการอนุมัติจาก AppStore
วิธีเข้าใช้งาน ดังต่อไปนี้
1. ค้นคำว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกาฬสินธุ์” ผ่าน PlayStore และ Apstore
2. ดำเนินการติดตั้ง Application ให้เรียบร้อย
3. ลงทะเบียนการใช้งานผ่าน Application

ตัวอย่างหน้าตา Mobile Application

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *