ติดต่อเรา

ที่อยู่ : สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ถ.ชัยสุนทร ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธิุ์ 46000

โทร 043-812695 (สำนักงาน) และ 043-813343 (ผู้จัดการ)
มือถือ 095-6474497 (ผู้จัดการ) เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มือถือ (087-7742108) Email : sahakorn.812695@gmail.com
วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำการ : 8.30 – 16.30 น. วันหยุดทำการ วันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์